Ocieplanie z oszczędnością i dbałością o środowisko

bezpieczna izolacja

Jeśli dobrze ociepli się swój dom, to można skutki tego odczuwać zwłaszcza podczas zimy, ocieplenie da komfort termiczny. Ciepło nie ucieka przez ściany, co pozwala zaoszczędzić. Zużycie energii będzie niższe, ponieważ, nawet gdy na zewnątrz mróz, domu nie trzeba zbytnio ogrzewać. To pozytywnie wpływa na środowisko naturalne. A jeśli temperatury są powyżej zera, można nawet całkowicie odpuścić ogrzewanie. Paliwa opałowe spalają się mniej, a przez to powstaje mniej gazów cieplarnianych, co korzystnie działa na środowisko. Ocieplenie pozytywnie wpływa też na ochronę budynku przed działaniem promieni słonecznych, uszkodzeniami mechanicznymi oraz nieprzewidywanymi stanami pogody.

Aby termoizolacja była dobrze wykonana, potrzeba wykonać kilka czynności, które wpłyną na właściwe ocieplenie. Nowoczesne wykonanie izolacji powinni doradzić profesjonaliści w tym zakresie, którzy dobiorą odpowiednie materiały. Nowoczesna izolacja daje gwarancję na wiele lat.

W celu zwiększenia energetyczności budynków dobrze jest zastosować natrysk izolacji PUR. Chodzi o to, że ilość energii, która jest niezbędna do utrzymania w budynku temperatury na stałej wysokości, jest odpowiednio zminimalizowana. Odpowiednia wysokość temperatura jest możliwa do osiągnięcia i w zimie, i w lecie. I jest to wykonalne także w budynkach niezaizolowanych. Jedyną kłopotliwą sprawą może być koszt wyprodukowania tej energii. Natrysk izolacji sprawia, że zmniejsza się straty energii przez konstrukcję budynku. Dzięki temu rachunki za energię będą niższe. Izolację produkuje się od razu na izolowanym podłożu. Natrysk piany i wielkość adhezji ma wpływ na to, że izolacja w dokładny sposób przywiera do każdej powierzchni. Skutkiem tego jest równa powierzchnia pozbawiona szczelin, spoin i bez mostków termicznych.

Można wymienić parę zdecydowanych zalet systemu izolacji przez natrysk piany PUR:

• powstaje bardzo niski współczynnik przenikania ciepła (A), grubość izolacji może być przez to mniejsza, a kubatura pomieszczeń zmniejszy się w niewielkim stopniu (1 cm piany PUR odpowiada 2 cm styropianu),

• nie ma mostków cieplnych – bez nich pomieszczenia nie wychładzają się zbytnio, to z kolei sprawia, że ściany i materiał izolacyjny nie robią się zawilgocone, nie powstają również zagrzybienia,

• taka izolacja to dodatkowa bariera wodna,

• na ścianach budynku nie występuje wilgoć,

• hałas jest na niższym poziomie,

• parametry nie zmieniają się nawet po upływie dłuższego czasu,

• piana PUR nie poddaje się działaniu rozpuszczalników domowych i przemysłowych.