Co warto wiedzieć o polimocznikach?

czym jest polimocznik O polimoczniku zrobiło się głośno przede wszystkim dlatego, że znalazł on zastosowanie w budownictwie, w tym zwłaszcza w obiektach i budowlach o charakterze przemysłowym. Jego dzisiejsza popularność to jednak w dużej mierze rezultat jego wykorzystania w budownictwie mieszkaniowym, trudno bowiem nie zgodzić się z tym, że właśnie dzięki temu o polimoczniku dowiedziało się tak wiele osób. Sam polimocznik to materiał, którego pojawienie się jest rezultatem reakcji dwóch komponentów mieszanych z wykorzystaniem odpowiedniej temperatury oraz ciśnienia. Najczęściej polimoczniki występują jako czyste prepolimery, coraz częściej możemy jednak spotkać się z tak zwaną hybrydą polimocznikową, która jest formą quasi-prepolimeru. Tak w jednym, jak i w drugim przypadku polimoczniki mają szereg zastosować, charakteryzuje je bowiem nie tylko wodoszczelność, ale również odporność chemiczna i termiczna oraz wysoka trwałość.

Zalety polimoczników są zresztą niemożliwe do zakwestionowania. Często zwraca się uwagę między innymi na to, że sprawdzają się one nawet w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych, w szczególny sposób cieszy zaś to, że wykazują się dużą odpornością na długotrwałe oddziaływanie promieniowania UV. Co więcej, polimoczniki mogą być stosowane w przemyśle spożywczym, nie ma przy tym żadnych przeciwwskazań do tego, aby wchodziły w relacje z wodą pitną. Od niedawna popularnością cieszą się również posadzki przemysłowe wykonywane z czystych polimoczników z zastosowaniem metody natrysku. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że mamy do czynienia z bardzo dobrymi parametrami mechanicznymi, które w przypadku posadzek przemysłowych są nie do zastąpienia.