Jak przygotować powierzchnię betonową przed zastosowaniem polimocznika?

jak przygotować powierzchnię pod polimocznikPolimocznik znajduje szereg zastosowań, a jedna z jego najbardziej popularnych właściwości polega na przygotowaniu formuły, dla której charakterystyczna jest zwiększona przyczepność. Nie można jednak zapominać o tym, że nie każde zastosowanie polimocznika jest tak samo udane, a o ostatecznym sukcesie w dużej mierze przesądza sposób przygotowania oraz sprawdzenia konkretnej powierzchni. Co więcej, w zdecydowanej większości przypadków nie wystarczą odpowiednie procedury i techniki, a na zadawalający efekt duży wpływ ma to, czy zdecydowaliśmy sią na użycie podkładów. Tu często niezbędne okazuje się nawiązanie kontaktu z dostawcą materiału, to właśnie on jest bowiem osobą najbardziej kompetentną wtedy, gdy trzeba zdecydować, jaki podkład wybrać. Mając do czynienia z powierzchnią betonową w pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na czas uzyskiwania przez nią twardości. Przyjmuje się, że musi on trwać minimum 28 dni przy zachowaniu temperatury 21 stopni Celsjusza.

Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby czekać nieco dłużej zwłaszcza, że proces hydratacji postępuje nadal. Jeśli nie chcemy popełnić błędu związanego z wykorzystaniem zbyt miękkiego betonu, przed podjęciem ostatecznej decyzji o jego wykorzystaniu powinniśmy sprawdzić nie tylko jego wilgotność, ale także przenikanie pary wodnej.

Niekiedy od systemów betonowych wymaga się również wyposażenia w bariery antydyfuzyjne lub zastosowanie hydroizolacji innego typu. Działanie takie stanowi gwarancję tego, że nie będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem przenikania wody, co przecież może doprowadzić nie tylko do rozwarstwienia, ale również do nieskuteczności charakterystycznej dla systemu powłokowego. Warto pomyśleć również o usunięciu z powierzchni wszystkich związków tłuszczowych, nie powinny być przy tym obecne na niej i inne ciała obce. Efekt ten najłatwiej można osiągnąć przy zastosowaniu piaskowania, dobrym rozwiązaniem jest jednak również stosowanie odpowiednich środków chemicznych. Problemem mogą okazać się również widoczne w betonie pęknięcia. Tu najlepszym rozwiązaniem wydaje się ich powiększenie, a następnie wypełnienie materiałem, który będzie zgodny z systemem podkładowym. Ten sam materiał może być wykorzystywany również wtedy, gdy pojawi się konieczność wypełnienia ewentualnych kraterów.