Polimocznik a przemysł i budownictwo

polimocznik w przemyśleWarstwy polimocznikowe znajdują coraz więcej zastosowania w różnych dziedzinach – przemyśle, budownictwie i transporcie. Zabezpieczają maszyny, pomieszczenia i konstrukcje przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Posiadają bowiem szereg pozytywnych cech, które czynią z nich najlepszy produkt tego typu.

Odporne na wodę morską

Słona woda morska jest niezwykle szkodliwa dla tworzyw, z którymi się styka. Głównie chodzi właśnie o zawartą w niej sól, która prowadzi do korozji pewnych elementów. Warstwy polimocznikowe tworzą barierę pomiędzy tworzywem, na które zostały naniesione, a solą w wodzie morskiej. W ten prosty sposób można zabezpieczyć wiele rzeczy przed zbyt szybkim psuciem się, zużywaniem i niszczeniem. Z tego też powodu ochronne warstwy polimocznikowe stosuje się do zabezpieczania sprzętów wodno – rekreacyjnych, takich jak kajaki, wiosła, rowerki wodne, boje, czy konstrukcje wodne. Stosuje się je również przy budowie basenów i oczek wodnych.

Odporne na substancje chemiczne

Warstwy polimocznikowe odporne są na wiele różnych substancji chemicznych, takich jak na przykład kwas siarkowy, kwas solny, fosforowy, czy wodorotlenek potasu. Wszelkie ługi i kwasy nie pozostawiają na nich żadnych śladów, dzięki czemu chronią powleczony nimi produkt przed szkodliwym oddziaływaniem tych substancji. Warstwy te są więc stosowane do zabezpieczania basenów, zbiorników na ścieki komunalne, czy zbiorników na zanieczyszczenia przemysłowe. Dobrze się sprawdzają w zakładach galwanicznych oraz w gospodarstwach domowych – szczególnie tych rolnych, gdzie można użyć technologii natryskowych, by nanieść ochronne powłoki na podłogi w stajniach, oborach, chlewniach i fermach drobiu. Powłoka ochronna zapewnia również antypoślizgowość tych powierzchni.

policznik w budownictwieOdporne na ogień i wysoką temperaturę

Właściwości ognioodporne polimocznikowych warstw ochronnych sprawiają, że znajdują one zastosowanie w przemyśle wydobywczym, jak również do zabezpieczania ciągów ewakuacyjnych budynków - zarówno mieszkalnych, jak i przemysłowych. Szczelność warstw ochronnych zapobiega przedostawaniu się przez nie toksycznych gazów powstających w czasie pożaru, co zapewnia bezpieczeństwo uciekającym ludziom - zapobiega ich zatruciu. W ten sam sposób chronią górników w kopalni przed wydobywającym się metanem.

Właściwości fizyko – chemiczne

Warstwy polimocznikowe posiadają kilka istotnych cech: - są sprężyste i elastyczne - są odporne na ścieranie - są twarde i wytrzymałe - są odporne na uszkodzenia mechaniczne - są odporne na wibracje - posiadają tak zwaną „pamięć kształtu”